Fias hår & hudvård

Fias hår & hudvård är ett företag som erbjuder hår och hudvård. Företaget kontaktade mig då de saknade en visuell identitet. De efterfrågade en logotyp som kunde användas på företagets hemsida, visitkort och i sociala medier. 

Arbetsprocessen

För att hjälpa företaget att bygga en visuell identitet skapades en logotyp. Företaget efterfrågade en modern och simpel logotyp där enbart deras namn skulle presenteras. För att logotypen skulle upplevas som unik men samtidigt behålla en simpel look användes ett  exklusivt teckensnitt i logotypens första bokstäver ”FIAS”. Till resterande text valdes ett mer informativt teckensnitt för läsbarhetens skull. Logotypens slutliga version resulterade i en svartvit logotyp som fungerar bra till både digitalt och tryckt material. Logotypen trycktes på företagets visitkort och nedan presenteras den i tre olika sammanhang. 

 Programvara: Illustrator